Hallitusohjelman toteuttaminen oikeusministeriössä

Hallituksen toimintasuunnitelmassa seurataan hallitusohjelman toteutusta keskeisten toimien osalta. Toimet on jaoteltu hallitusohjelman mukaisesti strategisiin kokonaisuuksiin, joista yksi on Turvallinen oikeusvaltio Suomi. Suuri osa tähän kokonaisuuteen kuuluvien toimien toteuttamisesta on oikeusministeriön päävastuulla.

Lisäksi oikeusministeriö vastaa vesilainsäädännön uudistamisesta, joka on osa kokonaisuutta Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka.

Toimien toteutumista voit seurata tältä sivulta. Tiedot päivittyvät valtioneuvoston hanketiedoista.