Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

OM006:00/2017 Kehittäminen

Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM006:00/2017

Asianumerot OM 14/021/2016, VN/1007/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 28.2.2019

Asettamispäivä 12.4.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Rainbow Rights -hankkeen keskeisenä ja yleisenä tavoitteena on tukea kansallisen ja EU-tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa. Hankkeen käytännön tavoitteena on kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, parantaa HLBTI-ryhmien sosiaalista ja yhteiskunnallista hyväksyntää, selvittää moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja ja lisätä tietoisuutta niistä, sekä tehdä EU-tason yhteistyötä parhaiden yhdenvertaisuuden edistämisen käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Hanketta toteutetaan Suomessa ja Baltian alueen maissa. Hankekumppaneita ja hankkeen toteuttajia ovat oikeusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Seta ry sekä Lithuanian Gay League LGL. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020) sekä hankekumppaneilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeet keskeiset tuotokset ovat: - työpajat, laatuindikaattorit ja opas kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanoon - kampanjat, koulutustilaisuudet ja -materiaalit HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla sekä sosiaali- ja terveysalalla ja opetussektorilla - seminaarit, järjestöjen vaihto-ohjelma sekä loppukonferenssi HLBTI-yhdenvertaisuuden edistämisen hyvistä käytännöistä EU-tasolla - moniperusteisen syrjinnän kartoitus sekä HLBTI-järjestöjen ja eri vähemmistö-, ikä- ja vammaisryhmien välistä vuoropuhelua edistävät järjestötapaamiset.

Tiivistelmä

Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.

Lähtökohdat

HLBTI-henkilöiden kohtaamasta syrjinnästä on saatu tutkimustietoa viime vuosina niin Euroopan kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. FRA:n tutkimukset (vuosilta 2011, 2014 ja 2015) ovat selvästi tuoneet esiin HLBTI-henkilöiden vaikean aseman EU-maissa. FRA:n tutkimukset osoittavat, että niin Suomessa kuin Baltian maissakin HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kohtaavat kielteisiä asenteita, syrjintää ja viharikoksia. Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän tuottaman vihapuhetta koskevan selvityksen kanssa: sen mukaan HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kokevat vihapuhetta ja häirintää julkisilla paikoilla, esim. kaduilla, puistossa, julkisessa liikenteessä ja internetissä. HLBTI-henkilöiden kohtaama syrjintä ja viharikokset ovat vakavia perusoikeusloukkauksia, ja niihin puuttuminen edellyttää myös Euroopan tason työtä. Eurobarometrin 2015 mukaan 71% eurooppalaisista vastaajista kannattaa HLBTI-henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia. Monet maat ovat kehittäneet toimenpiteitä HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi. Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa on kattavat toimintaohjelmat HLBTI-yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Euroopan Neuvoston HLBTI-oikeuksien suositus ((CM/Rec(2010)5) sekä EU-komission toimenpidekokonaisuus HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi (List of Actions to advance LGBTI equality) ovat uusia aloitteita, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja