Ajankohtaista

Oikeusministeriö laatii vuosittain EU-vaikuttamissuunnitelman, jossa käsitellään ajankohtaisia EU-asioita ja asetetaan ministeriön EU-vaikuttamisen painopisteet.

Oikeusministeriön EU-vaikuttamissuunnitelma 2017

Vireillä olevat EU-säädöshankkeet löytyvät valtioneuvoston sivustolta.