Julkista notaaria koskeva sääntely ajanmukaistuu vuoden 2015 alusta

Oikeusministeriö 8.12.2014 11.21
Tiedote -

Julkista notaaria koskeva laki uudistuu vuoden 2015 alusta. Uuden lain mukaan julkisen notaarin tehtävänkuva säilyy pääosin ennallaan. Uusi laki kuitenkin selkiyttää julkisten notaarien toimivaltuuksia tietyissä ulkomaan viranomaisia varten tarvittavissa todistuksissa ja toimenpiteissä.

Julkisena notaarina voi jatkossakin toimia maistraatin päällikkö sekä hänen määräämänsä maistraatin virkamies.

Ahvenanmaalla julkisen notaarin tehtävät keskitetään uuden lain mukaan Ahvenanmaan valtionvirastoon. Tähän asti julkisen notaarin tehtäviä Ahvenanmaalla ovat hoitaneet myös maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti.

Laki julkisesta notaarista on ollut voimassa vuodesta 1961, eikä lakiin ole sen voimassaoloaikana tehty suuria muutoksia.

Julkiset notaarit muun muassa todistavat pyynnöstä oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä antavat todistuksia viranomaisten toimivallasta eri tilanteissa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson