Oikeusalan kehittämiseen uusia EU-rahoitusohjelmia

Oikeusministeriö 3.2.2014 11.54
Tiedote -

Euroopan unionissa on hyväksytty kaksi uutta rahoitusohjelmaa, joilla tuetaan Euroopan oikeusalueen kehittämistä sekä tasa-arvoa ja perusoikeuksia.

Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada mm. koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Oikeusohjelman tavoitteena on helpottaa ja tukea oikeudellista yhteistyötä yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Ohjelmasta voidaan rahoittaa tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitettua koulutusta sekä toimia, jotka tähtäävät oikeussuojan saatavuuden helpottamiseen, kuten rikoksen uhrien oikeuksien edistämiseen. Lisäksi voidaan tukea aloitteita huumausainepolitiikan alalla.

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalla pyritään edistämään esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen alkuperään perustavan syrjintäkiellon tehokasta toteuttamista, ehkäisemään väkivaltaa, suojelemaan lapsen oikeuksia sekä edistämään unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttöä.

Ohjelmia toteutetaan vuosina 2014–2020. Koko ohjelmakaudella perusoikeusohjelmaan on käytettävissä 439 miljoonaa euroa ja oikeusohjelmaan 378 miljoonaa euroa.

Molemmat ohjelmat ovat uusia ja niillä korvataan aiemmat oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tarkoitetut EU-rahoitusohjelmat. Aiemmin rahoitusta on saanut muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanke, jossa jaetaan EU:n tasolla hyviä käytäntöjä tuomioistuinten juttuvirtauksen hallinnoimisesta.

Ohjelmista voi hakea rahoitusta vuosittain. Seuraavassa vaiheessa EU:n komissio hyväksyy vuosiohjelmat, jonka jälkeen on mahdollista hakea rahoitusta vuosiohjelmissa mainittuihin hankkeisiin. Komissio arvioi, että hakuaika on keväällä 2014. Hakuajasta ja rahoituksen saamisen tarkemmista edellytyksistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja oikeusohjelmasta: kehittämispäällikkö Tuula Kivari, puh. 02951 50546 sekä
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta: ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, sähköpostit: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
EU