Euroopan vaaliviranomaiset kokoontuvat Helsinkiin

Oikeusministeriö 24.6.2014 8.11
Tiedote -

Vaaliviranomaisia Euroopan eri maista kokoontuu Helsinkiin 26.- 27. kesäkuuta keskustelemaan mm. vaali- ja puoluerahoituksesta sekä korruptiosta. Tilaisuuden teemana on taistelu julkisten voimavarojen väärinkäyttöä vastaan vaalikampanjoinnin yhteydessä. Konferenssin järjestää Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevä asiantuntijaelin Venetsian komissio.

Konferenssin avaavat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuija Brax ja Venetsian komission puheenjohtaja Gianni Buquicchio.

Venetsian komission viime vuonna julkaiseman raportin mukaan monien Euroopan maiden lainsäädännössä ja käytännöissä on puutteita, joiden vuoksi vallassa olevien puolueiden ehdokkaat voivat vaalikampanjoinnissaan hyödyntää esimerkiksi virkamiestyötä. Tämä asettaa heidät muita ehdokkaita parempaan asemaan.

Venetsian komission tehtävänä on mm. avustaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita vaalilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Venetsian komissio on myös julkaissut suosituksia hyvistä vaalikäytännöistä ja pitää tietopankkia jäsenvaltioiden voimassaolevasta vaalilainsäädännöstä. Komissiossa on 60 jäsenvaltiota, joista 12 on Euroopan neuvoston ulkopuolelta.

Eurooppalainen vaaliviranomaisten konferenssi järjestetään vuosittain. Tämänkertaisen tapahtumanjärjestelyihin osallistuvat myös oikeusministeriö, eduskunnan tarkastusvaliokunta ja valtiontalouden tarkastusvirasto.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560, sähköposti: [email protected]