Julkisen hallinnon ja järjestöjen yhteistyön parantamisesta keskustellaan verkossa

Oikeusministeriö 2.8.2007 5.44
Tiedote 8/2007

Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön parantamisesta kerätään elokuun aikana näkemyksiä valtionhallinnon keskustelufoorumilla www.otakantaa.fi. Verkkokeskustelun aineisto hyödynnetään oikeusministeriössä syksyllä aloittavan kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan työssä.

Kansalaisyhteiskuntaan luetaan tavallisesti ainakin yhdistystoiminta ja erilaiset verkostot, joissa kansalaiset toimivat, harrastavat, tekevät vapaaehtoistyötä, osallistuvat ja vaikuttavat.

Keskustelussa voi tuoda esille omia tai järjestön kokemuksia vuorovaikutuksesta hallinnon kanssa sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä Suomessa. Näkemyksiä voi myös esittää erilaisten kansalaisverkostojen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksista.

Neuvottelukunta edistämään vuorovaikutusta

Valtioneuvosto päätti keväällä 2007 perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan oikeusministeriön yhteyteen. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. edistää vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kesken sekä seurata kansalaisyhteiskuntaa koskettavia muutoksia yhteiskunnassa.

Syksyllä asetettavaan neuvottelukuntaan nimetään kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajia. Neuvottelukunnan asettamista edeltää kansalaisjärjestöjen keskustelu- ja kuulemistilaisuus 23. elokuuta Säätytalolla Helsingissä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, puh. (09) 1606 7963
sähköposti: [email protected]