Hallitus haluaa uudistaa vakuutusoikeuden toimintaa nopeammaksi ja avoimemmaksi

Oikeusministeriö 28.8.2014 11.02
Tiedote -

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja halutaan lyhentää keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Muutoksenhakijan tiedonsaantia häntä koskevasta lääketieteellisestä arvioinnista parannettaisiin ja lääkärien nimittämismenettely muutettaisiin nykyistä avoimemmaksi. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 28. elokuuta.

Vakuutusoikeuden toimintaa tehostettaisiin siirtämällä laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita yhden tuomarin ratkaistaviksi. Lisäksi eräitä Kansaneläkelaitoksen ensimmäisenä asteena käsittelemiä asioita, esimerkiksi vammaistukiasioita ja sairausvakuutusasioita olisi mahdollista käsitellä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa. Suurin osa asioista ratkaistaisiin kuitenkin kuten nykyisinkin kolmen ja viiden jäsenen kokoonpanoissa.

Asia voitaisiin ratkaista myös erillistä istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä.

Esitetyt uudistukset vapauttaisivat vakuutusoikeuden voimavaroja vaativiin juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien pisimmät. Vakuutusoikeus käsittelee toimeentuloturvaa koskevat valitukset keskimäärin vuodessa.

Ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä pyydettäisiin lausuntoja nykyistä useammin. Uudistus lisäisi vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta, sillä muutoksenhakijat saavat näiden lääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja kommentoitavikseen. Sen sijaan vakuutusoikeuden lääkärijäsenten lausunnot pysyvät edelleen tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piirissä.

Vakuutusoikeuteen ehdotetaan myös perustettavaksi vakinainen ylilääkärin virka. Ylilääkäri osallistuisi ratkaisutoimintaan ja mm. huolehtisi ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden noudattamisesta lääkärijäsenten osalta

Lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden nimittämisessä noudatettaisiin jatkossa avointa hakumenettelyä. Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriö tekee oikeusministeriölle esityksen lääkärijäsenistä. Lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten olisi nimittämisvaiheessa ilmoitettava sidonnaisuutensa vastaavalla tavalla kuin tuomareidenkin.

Vakuutusoikeus antaisi muutoksenhakijalle myös tiedot asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamiseksi ennen asian ratkaisupäivää.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tuula Kivari, puh. 02951 50546, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson