Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden epäviralliseen ministerikokoukseen

Oikeusministeriö 21.1.2014 12.06
Tiedote -

Kreikan EU-puheenjohtajakauden epävirallinen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokous järjestetään Ateenassa torstaina 23. ja perjantaina 24. tammikuuta. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Kokouksessa on tarkoitus keskustella oikeus- ja sisäasioiden alueen kehittämisestä EU:ssa vuoden 2014 jälkeen, jolloin nykyisen toimintaohjelman eli niin sanotun Tukholman ohjelman toteuttaminen päättyy. Ministerit keskustelevat puheenjohtajavaltion esille nostamien kysymysten pohjalta yhteistyön periaatteista ja toimintatavoista.

Oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön strategiset suuntaviivat määritellään lopullisesti Eurooppa-neuvostossa. Asiaa on tarkoitus käsitellä kesäkuussa 2014 pidettävässä huippukokouksessa.

Oikeusministerien kokouksessa on esillä jälleen myös EU:n tietosuojauudistus. Tarkoituksena on linjata eräitä kysymyksiä, jotka koskevat tietosuojan takaamista silloin, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolisiin maihin.

Komissio aikoo esitellä kokouksessa suunnitelmansa uudesta ns. prosessuaalisten oikeuksien paketista. Se sisältää muun muassa kolme direktiiviehdotusta, joilla parannettaisiin rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia oikeudenkäynnissä. Paketti on jatkoa EU:ssa jo toteutetuille lainsäädäntötoimille, joilla halutaan taata kansalaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikkialla EU:ssa.

Oikeusministeri Henriksson tapaa kokouksen yhteydessä Kreikan oikeusministeri Charalampos Athanassioun. Ministerit keskustelevat Kreikan puheenjohtajuuskauden tavoitteista sekä muista ajankohtaisista oikeusasioista EU:ssa.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148 ja
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 02951 50170

Anna-Maja Henriksson
EU