Henriksson: Tietosuojasäännösten oltava selkeitä ja ymmärrettäviä

Oikeusministeriö 6.6.2014 11.47
Tiedote -

EU:n oikeusministerien kokouksessa Luxemburgissa keskusteltiin tänään tietosuojauudistuksesta, jota on valmisteltu unionissa pitkään. Eräissä keskeisissä kysymyksissä edistyttiin, mutta neuvottelut yleisen tietosuoja-asetuksen sisällöstä jatkuvat edelleen.

- Tietosuojauudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kansalaisille ja yrityksille. Sen vuoksi on tärkeää että luodaan selkeät, toimivat ja tehokkaat säännökset. On huolehdittava siitä, että uusi järjestelmä on ymmärrettävä sekä kansalaisten että yritysten näkökulmasta. Molempien pitää pystyä ymmärtämään esimerkiksi se, miten tietosuojaan liittyvät ongelmat käsitellään ja kenen puoleen asioissa voi kääntyä, korosti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää EU:n hajanaista henkilötietolainsäädäntöä ja vahvistaa yksilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Tarkoituksena on, että henkilö voisi nykyistä helpommin mm. tarkistaa tietonsa eri rekistereissä ja pyytää poistamaan itseään koskevat virheelliset tiedot. Uudistuksella pyritään myös vähentämään rekisterinpitäjien eli yritysten ja yhteisöjen hallinnollista taakkaa. Tietosuoja-asetuksella kumottaisiin nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja asetusta sovellettaisiin Suomessa sellaisenaan.

Neuvottelut tietosuoja-asetuksesta jatkuvat. Euroopan parlamentti on hyväksynyt oman kantansa tietosuojapakettiin maaliskuussa 2014. Uudistuksen käsittely jatkuu oikeus- ja sisäasiainneuvostossa edelleen Italian puheenjohtajakaudella, joka alkaa heinäkuussa. Neuvoston hyväksyttyä oman kantansa uudistukseen, voivat tietosuoja-asetuksen lopulliseen hyväksymiseen tähtäävät neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa alkaa.

Tällä hetkellä on vaikea arvioida, milloin asetus tulisi voimaan. Uudistuksen hyväksymisen jälkeen asetusta alettaisiin soveltaa todennäköisesti aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Keskusteluissa tätä on pidetty liian lyhyenä siirtymäaikana.

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Anu Talus, puh. 02951 50586