Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia ensi vuoden alusta

Oikeusministeriö 18.12.2014 13.43
Tiedote -

Rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä.

Esimerkiksi painostamista koskeva tekotapa on siirretty paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen. Painostamista sisältävät teot katsotaan jatkossa ihmiskaupaksi eikä paritukseksi. Alle 18-vuotiaan parittamista on arvioitava lähtökohtaisesti ihmiskaupparikoksena.

Parituksen kohteena olleen henkilön asema rikosprosessissa paranee. Hänelle voidaan esitutkintaa varten määrätä avustaja riippumatta siitä, onko hänet katsottu asianomistajaksi. Parituksen kohteelle voidaan määrätä myös tukihenkilö esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Avustajan ja tukihenkilön palkkio ja korvaus maksetaan valtion varoista.

Oikeushenkilön rikosoikeudellinen vastuu kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajenee siten, että oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö voidaan tuomita myös tästä rikoksesta yhteisösakkoon. Lisäksi liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen työsyrjintään syyllistynyt voidaan määrätä liiketoimintakieltoon.

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lainmuutosten voimaantulo huomenna perjantaina 19. joulukuuta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Ville Hinkkanen
puh. 02951 50165
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson