Oikeusministeri Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen Luxemburgiin

Oikeusministeriö 4.6.2014 11.35
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 5. -6. kesäkuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeus- ja sisäministereiden yhteiskokouksessa torstaina ministerit keskustelevat EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tulevaisuudesta. Oikeus- ja sisäasioiden nykyisen monivuotisen toimintaohjelman eli ns. Tukholman ohjelman toteuttaminen päättyy vuoden 2014 lopussa ja EU:n valtionpäämiesten on tarkoitus päättää uusista linjauksista kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Yhteiskokouksessaan oikeus- ja sisäministerit keskustelevat myös siitä, mitä vaikutuksia on EU-tuomioistuimen hiljattain antamalla tuomiolla, jolla tuomioistuin totesi teletunnistetietojen tallentamista koskevan direktiivin pätemättömäksi perusoikeusnäkökohtiin vedoten.

Lisäksi ministerit keskustelevat korruptiotilanteen seurannasta EU:ssa. Heille esitellään ennakoivasti myös EU:n perusoikeusviraston vuosiraportti, joka julkaistaan myöhemmin kesäkuussa.


EU:n tietosuojauudistus edelleen valmisteltavana

Oikeusministerit jatkavat perjantain kokouksessaan EU:n tietosuojauudistuksen valmistelua. Tarkoituksena on linjata yleisen tietosuoja-asetuksen sääntelyratkaisuja siitä, millä edellytyksillä henkilötietoja saa unionista siirtää kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Esillä on myös tietosuojauudistuksen ns. yhden luukun periaate. EU:n tietosuojauudistuksen valmistelu on siis kesken eikä tässä vaiheessa vielä tiedetä, milloin uusi lainsäädäntö tulee voimaan.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä omalta osaltaan direktiivi, jolla säädetään rikoksesta epäillyn tai syytetyn lapsen oikeuksista ja kohtelusta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämän jälkeen direktiivistä voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Direktiivi hyväksytään lopullisessa muodossaan näiden neuvottelujen jälkeen.

Samoin neuvoston on tarkoitus omalta osaltaan hyväksyä artiklatekstit EU:n maksukyvyttömyysasetuksen uudistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit, jotka olisivat maksutta internetissä saatavilla. Rekisterit liitettäisiin yhteen Euroopan oikeusportaalin kautta. Tarkoituksena on turvata tuomioistuinten tiedonsaanti päällekkäisten menettelyjen välttämiseksi sekä ulkomaisten velkojien tiedonsaanti, jotta he pystyvät valvomaan oikeuksiaan toisessa jäsenvaltiossa vireillä olevassa menettelyssä. Myös uusi insolvenssiasetus hyväksytään lopullisessa muodossaan vasta sen jälkeen, kun asetuksesta on neuvoteltu myös Euroopan parlamentin kanssa.

Ministerit käyvät myös periaatekeskustelua Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta sekä Eurojustin uudistamisesta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 02951 50170 sekä erityisasiantuntijat Sami Kiriakos (rikosoikeus), EUE, puh. +32 2 2878 594 ja Anna-Elina Pohjolainen (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
EU