Kansainvälinen oikeusapuyhteistyö rikosasioissa tehostuu

Oikeusministeriö 6.8.2014 9.01
Tiedote -

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan elokuun alusta. Myös voimaantuloon liittyvä lainsäädäntö on tullut voimaan.

Lisäpöytäkirjan tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa.

Lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä mm. yhteydenpitojärjestelyistä oikeusviranomaisten välillä, todistajien kuulemisesta video- tai puhelinkokouksen avulla, oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse sekä rajat ylittävästä tarkkailusta, valvotuista läpilaskuista, peitetutkinnasta ja yhteisistä tutkintaryhmistä. Lisäpöytäkirja vastaa sisällöltään pitkälti EU:n jäsenvaltioiden välillä noudatettavaa vuonna 2000 tehtyä yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa.

Lisäpöytäkirjan määräysten voimaantulo helpottaa Suomen ja pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden välistä oikeusapuyhteistyötä, joskin määrällisesti Suomen ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välisiä oikeusapupyyntöjä tehdään melko vähän.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson