Kansalaiskeskustelu asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta käynnistyy 19. toukokuuta

Oikeusministeriö 19.5.2014 6.05
Tiedote -

Asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeen arviointi jatkuu. Viime syksynä toteutetun kyselyn tulosten perusteella on koottu tarkempia toimintavaihtoehtoja, joihin haetaan kansalaisten mielipiteitä avoimen verkkokeskustelun avulla. Yli neljä tuhatta ihmistä on jo etukäteen ilmoittanut halustaan osallistua keskusteluun.

Kansalaiskeskustelu on käynnissä 19.5.–19.6. Siinä on kolme teemaa: taloyhtiön viestintä, johtaminen ja riidanratkaisu. Keskustelussa kerätään näihin aiheisiin liittyvää tietoa ja kehitetään ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen. Tarkoituksena on pohtia etenkin ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia. Keskustelu on avoin kaikille.

Oikeusministeriön, Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton edustajat osallistuvat keskusteluun.

Verkkokeskustelun tuloksia käytetään asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeen arvioinnin lisäksi yhtiöiden hyvää hallintoa ja viestintää koskevien suositusten uudistamiseen sekä neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkaisupalveluiden kehittämiseen.

Yhteenvetoa ja tuloksia käydystä keskustelusta julkaistaan kesän ja syksyn aikana. Niitä esitellään ja keskustelua jatketaan syksyllä muun muassa kiinteistöalan tapahtumissa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220
tutkija Markus Tervonen, puh. 02951 50558
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson