Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman tuloksellisuutta arvioitu

Oikeusministeriö 31.3.2014 11.04
Tiedote -

Suomen ensimmäisestä kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta on valmistunut arviointi, jossa on tarkasteltu ohjelman laatimista, sisältöä ja toimeenpanoa. Arviointiraportissa tehdään suosituksia toimintaohjelmavalmistelun kehittämiseksi jatkossa.

Valtioneuvosto hyväksyi pääministeri Kataisen hallitusohjelman pohjalta maaliskuussa 2012 Suomen ensimmäisen poikkihallinnollisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, joka konkretisoi julkiselle vallalle perustuslaissa asetettua toimeksiantoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Toimintaohjelma sisälsi 67 erillistä hanketta eri ministeriöiden hallinnonaloilta.

Arviointiraportin on laatinut Tampereen yliopiston julkisoikeuden tutkijaryhmä, jonka oikeusministeriö valitsi tarjouskilpailun perusteella suorittamaan arvioinnin. Raportti julkaistiin tänään eduskunnassa pidetyssä seminaarissa.

Arviointiraportissa todetaan, että toimintaohjelma on ollut merkittävä askel kansallisen ihmisoikeusarkkitehtuurin kehittämisessä ja suositellaan, että toimintaohjelman muodossa tehtävää työtä jatketaan seuraavalla hallituskaudella.

Raportissa katsotaan, että toimintaohjelman valmistelutyössä kansallisen ihmisoikeuspolitiikan yhteisvalmistelu valtioneuvoston verkoston ja kansalaisyhteiskuntaa edustaneen paneelin kesken muodostui merkittäväksi uudeksi hallinnolliseksi innovaatioksi. Tätä yhteisvalmisteluun perustuvaa mallia ehdotetaan käytettävän myös seuraavan toimintaohjelman valmistelussa. Raportissa katsotaan, että toimintaohjelmaa laadittaessa olisi tullut vahvemmin keskittyä tärkeisiin ihmisoikeusteemoihin.

Hallitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014 ihmisoikeusselonteon, jossa raportoidaan toimintaohjelman täytäntöönpanosta. Nyt valmistunut arviointiraportti antaa tukea ja kehittämisideoita selonteon valmistelulle

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 02951 50454

Tampereen yliopiston tiedote löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.oikeusministerio.fi

Anna-Maja Henriksson