Keskustele oikeusministerin kanssa demokratiasta 18. helmikuuta otakantaa.fi:ssä

Oikeusministeriö 13.2.2014 15.05
Tiedote -

Valtioneuvosto on parhaillaan viimeistelemässä demokratiapoliittista selontekoaan, joka annetaan eduskunnalle myöhemmin tänä keväänä. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson osallistuu suoraan verkkokeskusteluun demokratian nykytilasta ja tulevaisuudesta tiistaina 18. helmikuuta klo 12.15–13 otakantaa.fi-verkkosivustolla. Keskustelu on avoin kaikille.

Tutkimusten valossa suomalaisen demokratian suurimpia haasteita ovat äänestysaktiivisuuden lasku ja osallistumisen eriarvoistuminen. Nykyistä edustuksellista järjestelmää onkin tarpeen kehittää muun muassa lisäämällä erilaisia suoran demokratian osallistumismuotoja sekä parantamalla hallinnon avoimuutta. Demokratiapoliittisessa selonteossa annetaan valtioneuvoston linjaukset demokratiapolitiikan tavoitteiksi 2010-luvulle.

Miten suomalaista demokratiaa tulisi sinun mielestäsi kehittää? Pitäisikö esimerkiksi kansalaisaloitteen ja kunnallisen kansanäänestyksen ikäraja laskea 15 ikävuoteen? Mitä mieltä olet nettiäänestämisestä? Nostaisiko suora pormestarinvaali mielenkiintoa kunnallispolitiikkaa kohtaan?

Tule ja osallistu keskusteluun 18. helmikuuta klo 12.15-13 osoitteessa www.otakantaa.fi/demokratian_tulevaisuus

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson