Korsnäs ja Luoto muuttuvat kaksikielisiksi vuoden 2015 alusta

Oikeusministeriö 30.12.2014 13.31
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään muuttanut asetusta kuntien kielellisestä asemasta kymmenvuotiskaudelle 2013 - 2022. Asetusmuutoksella ruotsinkieliset Korsnäs ja Luoto muuttuvat kaksikielisiksi vuoden 2015 alusta. Näiden kuntien enemmistökieli on edelleen ruotsi. Asetus on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Valtioneuvosto voi muuttaa kesken kymmenvuotiskauden yksikielisen kunnan kaksikieliseksi kunnanvaltuuston esityksestä. Muutos tuli mahdolliseksi 15.12.2014 kielilain muutoksen myötä.

Nyt annetun asetusmuutoksen jälkeen Manner-Suomessa on yksi ruotsinkielinen kunta, Närpiö, ja 32 kaksikielistä kuntaa. Kaksikielisistä kunnista ruotsi on enemmistökielenä 10 kunnassa. Muut Manner-Suomen kunnat ovat suomenkielisiä.

Valtionosuusuudistuksen myötä kieleen perustuvan valtionavun saannin ehdot muuttuvat. Vuoden 2015 alusta valtionosuutta voivat saada vain kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot:
kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson