Väntetiderna för dödförklaring kortas

Justitieministeriet 3.3.2005 14.09
Pressmeddelande -

Väntetider som hänför sig till dödförklaring förkortas. Ansökan om att en försvunnen person skall dödförklaras kan göras hos tingsrätten fem år efter det att han senast veterligen var vid liv. Hittils har en försvunnen i allmänhet dödförklarats först efter tio års väntetid.

Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen den 4 mars. De nya lagen träder i kraft 9 mars 2005.

Väntetiden vid dödförklaring är kortare än normalt t.ex. om personen vid försvinnandet befann sig i omständigheter som var förenade med livsfara. Denna väntetid är ett år, då den tidigare var tre år.

Dödförklaring av en försvunnen person kan ansökas genast efter försvinnandet utan väntetid om personen i fråga har försvunnit i en olycka som orsakat direkt livsfara. Det kan t.ex. vara fråga om ett fartyg som förlist eller ett flygplan som störtat. I lagen skall inte längre förutsättas att kroppen har förintats.

Ansökan om tingsrättens beslut om dödförklaring kan göras av t.ex. make/maka, sambo eller arvtagare av den försvunne.

Med anledning av ansökan skall tingsrätten höra de anhöriga och kalla den försvunne genom en offentlig kungörelse. Om dödförklaringen sker utan väntetid, behöver kungörelsen inte publiceras i officiella tidningen. Om man inte får någon information om huruvida personen i fråga lever eller är död, dödförklaras han av tingsrätten.

Den nya lagen tilllämpas på personer som saknas efter katastrofen i Sydostasien, om tingsrätten avgör ärendet efter att den nya lagen trätt i kraft.

Magistraterna dödförklarar försvunna personer som över 100 år

För att hålla befolkningsuppgifterna ajour dödförklaras på myndigheternas ansökan varje år alla försvunna personer som är över 90 år. I allmänhet är det fråga om finska medborgare som har flyttat utomlands och om vilkas död de finska myndigheterna inte har fått någon information.

Åldersgränsen för dödförklaring höjs nu från 90 till 100 år, eftersom befolkningens medellivslängd har blivit betydligt längre. Behandlingen av dödförklaring av dessa personer överförs från tingsrätterna till magistraterna, som numera även i praktiken sköter myndighetsutredningarna i anslutning till dessa fall.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsråd Tuomo Antila, tfn (09) 1606 7716

Mer information till anhöriga om dödförklaring av offren för katastrofen i Asien finns på adressen:

>> www.om.fi/29889.htm