Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

Oikeusministeriö 23.9.2014 8.00
Tiedote -

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa.

- On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel rikoksen uhrien aseman parantamiseksi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeriössä valmistunut luonnos rikosuhrimaksua koskevaksi laiksi on lähetetty lausunnolle. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana. Laki tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alusta.

Ehdotuksen mukaan rikosuhrimaksun maksamiseen olisi velvollinen henkilö, joka tuomitaan rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Maksun suuruus olisi 40 euroa, jos säädetty maksimirangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty maksimirangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta. Oikeushenkilöille määrättävä rikosuhrimaksu olisi 800 euroa.

Maksu määrättäisiin rikosasian käsittelyn yhteydessä muun seuraamuksen ohella. Toimivaltaisen viranomaisen - tapauksesta riippuen tuomioistuimen, syyttäjän tai poliisimiehen - tulisi määrätä rikosuhrimaksu riippumatta siitä, mihin seuraamukseen tosiasiallisesti päädytään. Käytännössä suurin osa tapauksista, joissa maksu määrättäisiin, liittyisi liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Rikosuhrimaksulla kerätyistä varoista arvioidaan jäävän runsaat 5 miljoonaa euroa jaettavaksi uhrien tukipalveluiden tuottamiseen vuosittain, kun maksujen periminen ja hallinnolliset kulut otetaan huomioon.

Lausuntoja pyydetään uuden verkkopalvelun kautta

Rikosuhrimaksua koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on yksi ensimmäisistä esityksistä, joista voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriössä kesällä 2014 käyttöön otettu verkkopalvelu, joka sähköistää virallisen lausuntomenettelyn. Tarkoituksena on helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä.

Lausunnon pääsee antamaan täällä: www.lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, 02951 50570, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson