Demokratiaselonteosta julkaistiin selkoversiot

Oikeusministeriö 14.5.2014 9.31
Tiedote -

Oikeusministeriö on julkaissut Suomen ensimmäisestä demokratiapoliittisesta selonteosta mukautukset selkokielelle. Hallitus hyväksyi demokratiapolitiikan tulevien vuosien tavoitteita linjaavan selonteon maaliskuussa.

Nyt julkaistut suomen- ruotsin- ja englanninkieliset selkoversiot sisältävät pääkohdat demokratiapoliittisesta selonteosta, ja niissä avataan tekstissä käytettyjä käsitteitä.

Kyseessä on toinen kerta, kun valtioneuvosto julkaisee selkokielisen version asiakirjastaan tässä laajuudessa. Viime joulukuussa valtioneuvoston kanslia julkaisi vastaavanlaisen mukautuksen tulevaisuusselonteosta.

Hallitus on linjannut, että viranomaisviestinnässä on pyrittävä mahdollisimman selkeään ja ymmärrettävään kieleen. Suomi on myös tällä hallituskaudella liittynyt kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen, jossa keskitytään muun muassa selkeän kielen sekä avoimen tiedon edistämiseen. Tähän pyrittiin jo varsinaisessa demokratiapoliittisessa selonteossa, minkä lisäksi erityisryhmiä halutaan nyt palvella erillisillä selkoversioilla.

Ministeriön keskeisiin hankkeisiin liittyen tullaan jatkossakin viestimään selkokielisesti tarpeen mukaan.

Oikeusministeriössä on tehty pitkäjänteisesti työtä erityisryhmien huomioimisessa, ja ministeriön vaalitiedotus on saanut tunnustusta selkokielisestä tiedotuksestaan. Myös kevään europarlamenttivaaleista tiedotetaan muun muassa selkoesittein ja selkovideoin.

Lisätietoja:
verkkosuunnittelija Sami Demirbas, puh. 050 5209145
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi