Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja Pohjoismaiden välillä halutaan mahdolliseksi

Oikeusministeriö 21.8.2014 10.35
Tiedote -

Hallitus esittää, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä tulisi mahdolliseksi. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 21. elokuuta.

Esityksen mukaan Suomessa tuomittu yhdyskuntapalvelu voidaan siirtää täytäntöönpantavaksi toiseen Pohjoismaahan ja vastaavasti toisessa Pohjoismaassa tuomittu tai määrätty yhdyskuntapalvelu siirtää Suomeen.

Rangaistus säilyisi sen pituisena kuin se on tuomion antaneessa valtiossa tuomittu.

Tavoitteena on edistää tuomitun sosiaalista kuntoutumista ja sopeutumista yhteiskuntaan, kun tuomittu pääsee suorittamaan tuomionsa koti- tai asuinmaahansa. Siirron ansiosta tuomittu saa esimerkiksi paremmat mahdollisuudet tavata perhettään.

Siirto olisi mahdollinen, kun se on tuomitun edun mukainen. Siirtoon ei vaadittaisi tuomitun muodollista suostumusta, joskin käytännön onnistumisen kannalta tuomitun halukkuus siirtoon on tärkeä selvittää.

Suomessa siirrosta päättäisi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. Päätöksestä voisi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto koskisi arvioiden mukaan enintään muutamia kymmeniä tuomittuja vuosittain.

Pohjoismainen yhteistoiminta rangaistusten täytäntöönpanoa koskevissa asioissa perustuu yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön, joka on peräisin vuodelta 1963. Yhteistoiminta esimerkiksi vankien siirtoasioissa on vakiintunutta ja toimii hyvin.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576
hallitusneuvos Paulina Tallroth, puh. 02951 50146
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson