Oikeusministeri Henriksson: Oikeus- ja sisäasioiden yhteistyö EU:ssa on osoittanut voimansa

Oikeusministeriö 4.11.2014 15.14
Tiedote -

- Tampereella 15 vuotta sitten pidetty Eurooppa-neuvoston kokous oli merkkipaalu EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehityksessä. Silloin aloitettiin työ vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen rakentamiseksi. Tämä työ perustuu EU:n yhteisiin arvoihin; perusoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tänään Tampereella.

- EU:n oikeudellisessa yhteistyössä kansalaisen tulee olla keskiössä. Hänen pitää voida luottaa siihen, että hänen oikeutensa toteutuvat myös silloin, kun kuljetaan rajojen yli tai toimitaan toisessa EU-valtiossa, Henriksson totesi.

Hän puhui konferenssissa, jossa juhlistetaan vuonna 1999 hyväksyttyjen Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien ja Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskauden 15-vuotispäivää. EU:n valtionpäämiehet käynnistivät tuolloin uuden vaiheen oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä ns. Tampereen ohjelmalla.

- Nykyisenä taloudellisesti niukkana aikana on varottava ottamasta taka-askelia yhteisten arvojemme toteuttamisessa. Jos haluamme pitää niistä kiinni, emme voi jäädä passiivisiksi, kun suvaitsemattomuus ja muukalaisviha nostavat päätään, Henriksson korosti.

Euroopan komissio esitteli maaliskuussa uuden toimintamallin oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa. Se antaa komissiolle mahdollisuuden käynnistää jäsenvaltion kanssa ennakoiva vuoropuhelu tilanteessa, jossa oikeusvaltiokehitys on vakavasti uhattuna. Tarkoituksena on estää tilanteen kärjistyminen.

- Suomi otti ilolla vastaan komission ehdotuksen. Meidän täytyy myös hyödyntää olemassa olevia työkalujamme, kun puolustamme arvojamme. EU:n perusoikeusviraston toimivaltaa on vahvistettava, jotta saamme irti täyden tehon viraston asiantuntemuksesta, sanoi Henriksson.

Ministeri muistutti myös terrorismin kasvavasta uhasta.

- Meidän on seurattava tilanteen kehitystä ja oltava valmiita arvioimaan toimintatapojamme uudelleen. Tällä alalla tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, totesi Henriksson.

Tampereen Eurooppa-neuvostossa vahvistettiin EU:n oikeudellisen yhteistyön kulmakiveksi tuomioiden ja päätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Ensimmäisenä vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttina hyväksyttiin eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös, ja nykyään tällaisia instrumentteja on useita.

- On jatkettava työtä jäsenvaltioiden välisen luottamuksen lisäämiseksi. Tämä on edellytys vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvan järjestelmän toimivuudelle. Luottamuksen lisäämiseksi EU:ssa on esimerkiksi annettu säädös rikosten uhrien oikeuksista, sanoi Henriksson.

Hän kertoi myös, että kuluvan vuoden kesäkuussa EU:n valtionpäämiehet hyväksyivät uudet strategiset linjaukset, jotka ohjaavat työtä oikeus- ja sisäasioiden alalla seuraavat viisi vuotta.

- Uusissa linjauksissa korostetaan, että kaikkien jäsenvaltioiden tulee panna tehokkaasti täytäntöön se valtava määrä lainsäädäntöä, joka EU:ssa on viime vuosina hyväksytty. Nyt meidän on keskityttävä viimeistelemään se, mikä Tampereella aloitettiin, oikeusministeri Henriksson painotti.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Mia Wikström, puh. 02951 50300

Anna-Maja Henriksson
EU