Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2015

Oikeusministeriö 7.8.2014 14.09
Tiedote -

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 902 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Tosiasiallinen määrärahataso on 16,5 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun tekninen muutos yleisen edunvalvonnan budjetoinnissa jätetään huomiotta.

Koska tuomioistuinlaitoksen ja erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen taloudellinen tilanne on kireä, oikeusministeriö on ehdottanut 2 miljoonan euron lisäystä tuomioistuinten ja 4 miljoonan euron lisäystä Rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi.

Valtiovarainministeriön tänään antama vastaus ei sisällä edellä mainittuja oikeusministeriön lisäysehdotuksia vaan uuden 8,6 miljoonan euron lisäsäästövaatimuksen oikeusministeriön hallinnonalalle. Tämä merkitsisi, että OM:n hallinnonalan organisaatioiden toimintaan kohdistuisi kaiken kaikkiaan yli 24 miljoonan euron leikkaukset kuluvan vuoden tasoon verrattuna.

Jatkokäsittelylupamenettelyä laajennetaan hovioikeuksissa

Oikeusturvan osalta tavoitteena on, että jokaisella on oikeuksiensa toteuttamiseksi käytettävissään oikeussuojakeino, ja että menettelyt ovat oikeudenmukaisia. Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille 2013−2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta. Oikeudenhoidon tehokkuutta parantavat toimenpiteet alkavat vaikuttaa merkittävästi kuitenkin vasta kehyskauden (2015−2018) loppupuolella.

Hovioikeuksissa käytössä olevaa jatkokäsittelylupamenettelyä on tarkoitus laajentaa vuoden 2015 aikana siten, että yhä useampi juttu kuuluisi jatkokäsittelyluvan piiriin. Tavoitteena on kohdentaa voimavaroja enemmän niihin asioihin, joissa on selkeä oikeussuojatarve.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten laajaa tietojärjestelmäuudistusta (AIPA) jatketaan tehokkaiden työmenetelmien tukemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2018 aikana.

Parhaillaan valmistellaan tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun sekä syrjintälautakunnan ja tasa-arvolautakunnan toimintojen kokoamista oikeusministeriön hallinnonalalle vuonna 2015. Uudistukseen liittyen ministeriön budjettiehdotusta on tarkoitus vielä täydentää noin 3,4 miljoonan euron määrärahalisäyksellä.

Painopiste suljetuista laitoksista avovankiloihin

Kriminaalipolitiikassa tavoitteina ovat rikollisuuden vähentäminen, turvallisuuden lisääminen ja rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Yhdyskuntaseuraamusten käytön edellytyksiä vahvistetaan ja lainsäädäntöä uudistetaan vuoden 2015 aikana. Painopistettä siirretään suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen.

Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmähankkeen toteuttamista jatketaan. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloitustehtävät on tarkoitus keskittää Rikosseuraamuslaitokselle maaliskuusta 2015 lukien. Nykyisin osan tehtävistä hoitaa ulosottolaitos.

Sakon muuntorangaistuksen kokonaisprosessia uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia. Rikosten uhrien tukipalvelujen rahoituksen turvaamiseksi valmistellaan hallituksen esitys rikosuhrimaksuksi.

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ja Helsingin vankilan peruskorjaus käynnistyy vuoden 2015 aikana. Remonteissa mm. poistetaan näiden vankiloiden paljusellit.

Harmaan talouden torjuntaa jatketaan vielä vuonna 2015 kehyksen mukaan 5,2 miljoonalla eurolla kuten aikaisempinakin vuosina. Määräraha kohdistuu pääosin syyttäjä- sekä tuomioistuinlaitokselle.

Ulosottovirastojen toimipaikkoja yhdistetään siten, että niitä on vuoden 2015 alusta 66 nykyisten 178 sijasta.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirtyy Helsingin yliopiston yhteyteen vuoden 2015 alusta.

Huhtikuussa 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja sekä syksyllä toimitettavia saamelaiskäräjävaaleja varten ministeriö on ehdottanut 17,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),
ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät), sähköposti: [email protected]