Rikoksen johdosta tapahtuvien luovuttamisten sekä kv-perheoikeusasioiden käsittelyyn ehdotetaan muutoksia

Oikeusministeriö 31.1.2014 7.57
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien asioiden keskittämistä Helsingin käräjäoikeuteen. Lisäksi muutoksenhakuun korkeimmalta oikeudelta tarvittaisiin jatkossa valituslupa. Myös eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat ehdotetaan käsiteltäväksi ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Nykyisin rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta toiseen EU-maahan päätetään Helsingin, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon käräjäoikeuksissa, ja muutosta näihin päätöksiin haetaan suoraan ilman valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Tietyissä kansainvälisissä, esimerkiksi lapsen palauttamista koskevissa asioissa ensimmäinen käsittelyaste on nykyisin Helsingin hovioikeus. Se myös vahvistaa eräitä ulkomaisia ratkaisuja, jotka koskevat muun muassa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta. Myös näihin päätöksiin voidaan tällä hetkellä hakea muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta ilman valituslupaa.

Työryhmä ehdottaa, että kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa muutosta voitaisiin jatkossa hakea käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen Helsingin hovioikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan. Rikoksen johdosta tapahtuvien luovuttamisten käräjäoikeuspäätöksistä haettaisiin jatkossakin muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta, mutta erotuksena nykyiseen siihen vaadittaisiin valituslupa.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että ulkomaisia avioeropäätöksiä voitaisiin tunnustaa ilman tuomioistuimen vahvistusta nykyistä laajemmin.

Ehdotukset perustuvat oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013 - 2025. Tavoitteena on vähentää asioiden käsittelyyn tarvittavaa työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri tuomioistuinasteiden välillä oikeusturvaa vaarantamatta. Samalla on turvattava vaatimus tämän tyyppisten asioiden käsittelemisestä kiireellisesti.

Työryhmän mietintöön liittyy kolme eriävää mielipidettä.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson