Julkisten oikeusavustajien ja yleisten edunvalvojien kielitaitovaatimukset

Oikeusministeriö 20.2.2014 11.51
Tiedote -

Valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavaa kielitaitoa täsmennetään tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen. Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan, Länsi-Uudenmaan ja Turun oikeusaputoimistojen eräissä julkisen oikeusavustajan ja yleisen edunvalvojan viroissa on jatkossa kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Asetuksessa määritellään kyseisten virkojen lukumäärä kunkin toimiston osalta. Määristä päätettäessä on otettu huomioon toimialueen ruotsinkielisen väestön osuus ja ruotsinkielisten asiakkaiden määrä.

Muuten kaksikielisissä oikeusaputoimistoissa näissä viroissa edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Vastaavia erityisiä kielitaitovaatimuksia on asetettu muun muassa kihlakunnanvoudeille, syyttäjille ja tuomareille.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140