Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä yhtenäistetään

Oikeusministeriö 27.11.2014 13.29
Tiedote -

Hallitus esittää järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevan rikoslain sääntelyn selkeyttämistä. Eduskunnalle tänään annetun esityksen mukaan sääntelyn yhtenäistäminen helpottaisi säännösten soveltamista ja tehostaisi osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Lainmuutoksilla voidaan myös edesauttaa sitä, että eri viranomaisilla olisi yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä.

Esityksen mukaan nykyisin rikoslain järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirrettäisiin rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitattaisiin jatkossa tähän määritelmään.

Muutoksen seurauksena järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitettaisiin jatkossa vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Näiksi rikoksiksi laissa mainittaisiin rikokset, joista on säädetty vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa säännöksissä olisi kysymys rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Enää ei siten käytettäisi eräissä säännöksissä nykyään käytettyä ilmaisua rikoksen tekemisestä rikollisryhmän jäsenenä.

Uudistus ei toisi mainittavia muutoksia eri rikosten rangaistavuuden alaan tai ankaruuteen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson