Pidätettynä tai vangittuna olevien oikeusapua halutaan parantaa EU:ssa

Oikeusministeriö 6.2.2014 13.54
Tiedote -

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta sellaisille rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa eli ovat esimerkiksi pidätettyinä tai vangittuina. Tarkoituksena on määrittää oikeusapua koskevat vähimmäisvaatimukset, joista sopimalla helpotetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä.

Ehdotettua direktiiviä sovellettaisiin myös eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevien henkilöiden oikeuteen saada oikeusapua rikosoikeudellisten menettelyjen eri vaiheissa. Ensivaiheen oikeusapua tulisi saada heti vapaudenmenetyksen jälkeen ja ennen kuin henkilöä kuulustellaan.

Suomen lainsäädännössä on direktiiviehdotusta vastaavat säännökset epäillyn, syytetyn tai pidätetyn oikeudesta oikeusapuun rikosoikeudellisen menettelyn aikana.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti siihen, että unionin tasolla luodaan vähimmäissäännöt koskien mm. epäiltyjen ja syytettyjen oikeussuojatakeita. Ehdotuksen yksityiskohtia tulee kuitenkin vielä harkita.

Direktiiviehdotus on osa EU:n komission toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on vahvistaa oikeusturvaa rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyen. Ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä ei ole vielä alkanut.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson