Tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Rikosseuraamuslaitokselle

Oikeusministeriö 4.9.2014 10.20
Tiedote -

Hallitus esittää, että vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä tehtävät jakautuvat Rikosseuraamuslaitoksen ja ulosottolaitoksen kesken.

Tänään 4.9. eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen tehtäväksi tulisi yhteyden ottaminen tuomittuun, tuomitun kuuleminen siviilissä sekä vankilaan ilmoittautumismääräyksen toimittaminen tuomitulle.

Rikosseuraamuslaitoksen harkintavaltaa sen päättämisessä, milloin tuomittu alkaa tuomiotaan suorittaa, lisättäisiin.

Myös vankeusrangaistuksen suorittamisen lykkääminen tulisi Rikosseuraamuslaitoksen päätettäväksi riippumatta siitä, millä perusteella lykkäystä on anottu. Tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitos päättää ainoastaan terveydellisestä syystä anotun lykkäyksen myöntämisestä.

Tavoitteena toiminnan tehostaminen

Tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien tehtävien keskittäminen tehostaisi, yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi täytäntöönpanon aloitusprosessia. Tarpeettomilta työvaiheilta ja kahden eri viranomaisen tekemältä päällekkäiseltä työltä vältyttäisiin. Lisäksi muutoksilla vähennettäisiin tuomittujen tarvetta hakea lykkäystä sekä mahdollisuuksia vältellä rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Esitettyjen muutosten myötä ulosottolaitos voisi keskittyä perustehtäväänsä eli ulosottosaatavien perintään.

Yhdyskuntaseuraamusten osalta vastaavaa tehtävien keskittämistä ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle on tarkoitus esittää osana eduskunnalle myöhemmin syksyllä annettavaa esitystä yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Matti Vartia, puh. 050 591 1897
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson