Työryhmä uudistamaan käräjäoikeusverkostoa

Oikeusministeriö 10.11.2014 15.11
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeusverkoston jatkokehittämistä. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso on voitava säilyttää korkealla tasolla. Virkamiestyöryhmän työn on määrä valmistua 28.2.2015. Näin tietopohja olisi valmiina seuraavaa hallitusta varten.

Hallituksen maaliskuussa 2014 tekemä kehyspäätös vuosille 2015 - 2018 merkitsee oikeusministeriön hallinnonalalla ja siis myös tuomioistuinlaitoksessa uusia mittavia menoleikkauksia.

Käräjäoikeuksia on nykyisin 27. Niiden määrää on vuosien mittaan vähennetty, mutta niillä on kuitenkin edelleen runsaasti sivutoimipisteitä.

Työryhmän tulee arvioida käräjäoikeuksien määrää ja sijaintipaikkakuntia monista näkökulmista. Käräjäoikeuksien sijoittuminen sinne, missä ennestään on muita oikeudenhoidon toimijoita, vahvistaa edellytyksiä laadukkaalle ja kustannustehokkaalle toiminnalle. Se mahdollistaisi myös yhteistyön tuomat edut toimitiloissa, turvallisuudessa, erityisosaamisen vahvistamisessa ja eri tukitoiminnoissa. Kansalaisten oikeusturva edellyttää kuitenkin, että käräjäoikeusverkoston tulee olla maantieteellisesti riittävän kattava. Työryhmän tulee siksi myös huomioida maantieteelliset näkökohdat. Lisäksi työryhmän tulee ottaa huomioon kielelliset oikeudet ja kansalaisnäkökulma.

Työryhmä selvittää myös käräjäoikeuksien sivutoimipisteiden ja sivuistuntopaikkojen tarpeen ja niistä aiheutuvat kustannukset. Toimeksiannossa lähdetään siitä, että ilman painavia syitä käräjäoikeuksien kansliatoimintoja tai istuntoja ei tule hajauttaa useaan toimipisteeseen.

Työryhmää johtaa apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos oikeusministeriöstä. Valmistelun aikana kuullaan mm. syyttäjien, poliisien ja ulosoton edustajia.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428, ja
ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh. 02951 50394

Anna-Maja Henriksson