Lausuntojen pyytäminen ja antaminen sähköistyy

Oikeusministeriö 3.7.2014 10.07
Tiedote -

Oikeusministeriön uusi verkkopalvelu lausuntopalvelu.fi on otettu pilottikäyttöön 1. heinäkuuta. Palvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn. Palvelun käyttöä pyritään laajentamaan lomakauden jälkeen, ja tavoitteena on, että jatkossa kaikki julkishallinnon lausunnot pyydetään lausuntopalvelun kautta.

Lausuntopalvelun tarkoituksena on helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä. Lausuntoja voivat antaa niin kansalaiset, järjestöt kuin viranomaisetkin. Nykyisen lausuntokäytännön mukaisesti pyynnöt voidaan jatkossakin kohdistaa tietyille vastaajille. Kaikki annetut lausunnot ovat näkyvillä ja niitä on mahdollisuus kommentoida palvelussa.

Pilottihankkeina on kaksi vaaleihin liittyvää työryhmämietintöä. Vaalien ajankohtia pohtinut työryhmä ehdottaa mietinnössään kuntavaalien siirtämistä huhtikuulle. Nettiäänestystä valmistellut työryhmä puolestaan ehdottaa nettiäänestyksen käyttöönottamista neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Molemmista mietinnöistä pyydetään lausuntoja 29. elokuuta mennessä.

Lausuntopalvelu on osa oikeusministeriön kehittämiä ja ylläpitämiä verkkodemokratiapalveluja, joihin kuuluvat myös sivustot otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Demokratiapalvelut on koottu sivustolle demokratia.fi.

Lisätiedot lausuntopalvelu.fistä:
hankepäällikkö Mikko Levämäki, puh. 02951 50410 (paikalla 11.7. asti)
verkkosuunnittelija Oili Salminen, puh. 02951 50588

Lisätiedot lausunnolla olevista hankkeista:
johtaja Kirsi Pimiä, puh. 02951 50534 (paikalla 1.?4.7. ja 14.?17.7.)
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127 (paikalla 31.7. alkaen)

Yhteydenottoja toivotaan lomien vuoksi virastopostiin [email protected]