Yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä selvitetty

Oikeusministeriö 24.2.2014 8.57
Tiedote -

Suomen ensimmäisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman osana oikeusministeriössä on tehty selvitys romanien kielellisten oikeuksien turvaamisesta. Toisena hankkeena kartoitettiin yhteiskunnallisten osallistumisoikeuksien yhdenvertaista toteutumista kaikille. Toimintaohjelma sisältää kaikkiaan 67 eri hanketta, joita eri ministeriöt toteuttivat.

Romaniväestön kielellisten oikeuksien edistämistä koskevassa selvityksessä ilmeni, että romanikielen opetusta saavien oppilaiden määrä on kasvanut ja kielipesätoiminta lisääntynyt. Enemmistö romanilapsista ei kuitenkaan saa romanikielen opetusta. Suurimpia ongelmia ovat puute pätevistä romanikielen opettajista sekä kirjallisesta oppimateriaalista.

Osallistumisoikeuksien yhdenvertaiseksi toteutumiseksi oikeusministeriö kartoitti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista. Lasten ja nuorten osallistumista voitaisiin edistää parantamalla yleistä resursointia sekä lisäämällä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden osallisuuskoulutusta. Samoin tulisi tehostaa arviointia, tutkimusta ja lapsiystävällistä viestintää.

Ministeriö on myös selvittänyt vammaisten henkilöiden äänestämisen helpottamista ja selkokielistä vaalitiedottamista. Lisäksi ministeriö on selvittänyt sähköisen osallistumisen esteiden vähentämistä sekä oikeusministeriön demokratiapalvelujen hyödyntämistä kuntademokratian välineenä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen (perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, vaalit ja äänestäminen), puh. 02951 50127
ylitarkastaja Maria Soininen (romanikieli), puh. 02951 50202,
ylitarkastaja Maria Wakeham-Hartonen (lasten ja nuorten osallistuminen), puh. 02951 50416

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

Anna-Maja Henriksson