Yksikieliselle kunnalle mahdollisuus hakea kaksikieliseksi nykyistä vapaammin alkaen 15. joulukuuta

Oikeusministeriö 11.12.2014 13.25
Tiedote -

Valtioneuvosto voi kunnanvaltuuston esityksestä säätää kunnan kaksikieliseksi kesken säädetyn kymmenvuotiskauden. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutos huomenna perjantaina tulemaan voimaan 15.12.2014 alkaen.

Lainmuutoksella pyritään turvaamaan niille kunnille, jotka vuoden 2015 alusta valtionosuusuudistuksen myötä menettävät kieleen perustuvia valtionapuja, mahdollisuudet saada korvauksia kielellisistä palveluista aiheutuviin kustannuksiin. Kunnan kieleen perustuvaa valtionosuutta kunta voi jatkossa saada vain silloin, jos kunta on kaksikielinen.

Valtioneuvosto säätää edelleen kunnan kielellisen aseman kymmeneksi vuodeksi kerrallaan väestötilastojen perusteella. Kunta määritetään kaksikieliseksi, jos kunnan suomen- tai ruotsinkielinen vähemmistö on vähintään 8 prosenttia asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistön osuus laskee alle 6 prosentin tai alle 3 000 asukkaan.

Lisäksi yksikielinen kunta voi hakea valtioneuvostolta kaksikielisen kunnan asemaa kunnanvaltuuston esityksellä. Jatkossa hakeutua voi siis ilman, että tarvitsee odottaa kymmenvuotiskauden loppuun.

Lisätiedot:
kieliasiainneuvos CorinnaTammenmaa, puh. 02951 50181
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson