Konferenssi: Sidosryhmien osallistuminen lainvalmisteluun edistää demokratiaa ja parantaa sääntelyä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2023 11.23
Tiedote

Osallistava ja avoin lainvalmistelu vahvistaa luottamusta demokraattista päätöksentekoa kohtaan. Se myös auttaa varmistamaan, että sääntelyllä saavutetaan sille asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet. Erilaiset tavat kehittää sidosryhmien osallistumista lainvalmisteluun ovat teemana OECD:n 14. sääntelypolitiikkaan keskittyvässä konferenssissa, joka järjestetään Helsingissä 19.–20. syyskuuta.

Laadukas lainvalmistelu voi ratkaista nykypäivän haasteita
 

Avauspuheenvuorot korostivat sääntelyn merkitystä yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä. Laadukkaat lainvalmistelun prosessit ovat edellytys sille, että sääntelyllä saavutetaan halutut vaikutukset eikä tahattomia kielteisiä seurauksia tule. Lisäksi keskusteluissa korostui se, että luottamus lainvalmisteluun on edellytys toimivalle demokraattiselle päätöksenteolle ja oikeusvaltiolle.

− Viimeaikaiset maailmanlaajuiset kriisit ovat osoittaneet, että lainsäädännön täytyy olla ajantasaista, tehokasta ja kansalaisten silmissä hyväksyttävää. Parhaat tulokset saavutetaan lainvalmistelulla, joka keskittyy oikeisiin asioihin, hyödyntää näyttöä ja osallistaa sidosryhmät, sanoi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Sidosryhmien osallistumisella parempaa päätöksentekoa 

Helsingin konferenssi keskittyy tapoihin viedä lainvalmistelua entistä avoimempaan ja osallistavampaan suuntaan. Konferenssissa keskustellaan erilaisista tavoista kehittää sidosryhmien mukanaoloa. Näitä ovat esimerkiksi parlamenttien rooli sääntelyn kehittämisessä, sidosryhmien varhainen kuuleminen vaikutusarvioinnin tukemiseksi sekä lainvalmistelussa aliedustettujen ryhmien parempi tavoittaminen. 

− Demokratioidemme täytyy sopeutua, vahvistaa resilienssiään ja vastata paremmin kansalaisten odotuksiin – ja tämä koskee myös lainvalmistelua. Osallistumisen vahvistaminen on keskeistä, jotta lainsäädäntö heijastaa todella yhteistä tahtoa ja luottamus hallinnon toimintaan lujittuu, korosti OECD:n julkishallinto-osaston varajohtaja Gillian Dorner.

OECD:n vuosittainen konferenssi kerää yhteen valtioiden virkahenkilöitä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita keskustelemaan sääntelyn kehittämiseen liittyvistä aiheista, kuten vaikutusarvioinnista, jälkiarvioinnista ja sidosryhmien kuulemisesta.

Tämän vuoden konferenssi järjestetään Helsingissä. Suomalaiset järjestäjätahot ovat oikeusministeriö, eduskunta, valtioneuvoston kanslia, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

OECD:n tapahtumat sääntelypolitiikasta  (englanniksi)


Lisätietoja:​​​​
Christiane Arndt-Bascle, ohjelmapäällikkö, OECD, sähköposti: [email protected]
Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos, oikeusministeriö, p. 0295 150 169
Heidi Silvennoinen, valiokuntaneuvos, eduskunta, p. 09 432 3310
Paula Laine-Nordström, EU-erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 685
Erno Mähönen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 262
Anna Välimaa, asiantuntija, Sitra, p. 0294 618 324