Asian vireillepano

Asiat tulevat tietosuojalautakunnassa vireille rekisterinpitäjän tai tietosuojavaltuutetun aloitteesta. Rekisteröity ei voi saattaa asioita vireille tietosuojalautakunnassa.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa hakea tietosuojalautakunnalta lupaa henkilötietojen käsittelyyn. Luvan tarpeesta rekisterinpitäjä voi kysyä neuvoa tietosuojavaltuutetun toimistosta. Tietosuojavaltuutetun hakemuksesta tietosuojalautakunta voi mm. kieltää lain vastaisen henkilötietojen käsittelyn.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta, jonka kuitenkin tulee olla kirjallinen, tulee käydä ilmi mm. rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tieto siitä ketä koskevia tietoja käsitellään, käsiteltävät henkilötiedot ja hakijan yhteystiedot. Hakemus tulee myös perustella, jotta voidaan arvioida, täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset.

Lisätietoja hakemuksen laatimisesta antaa tarvittaessa tietosuojalautakunnan sihteeri Tanja Jaatinen, puh. 02956 43500. Tietosuojalautakunnan sähköpostiosoite on [email protected].

Hakemus voidaan toimittaa tietosuojalautakunnalle postitse. Tietosuojalautakunnan postiosoite on Tietosuojalautakunta/Oikeusministeriö PL 25, 00023 Valtioneuvosto.