Asko Välimaa: Keskittymällä olennaiseen löydämme ratkaisuja haasteisiin

18.4.2016          fi | sv

Oikeusministeriössä kansliapäällikkö vaihtuu ja moni kysyy, mikä nyt muuttuu.

Keskeiset asiat oikeusministeriössä kuuluvat yhteiskunnan kivijalkaan, eikä niissä ole näköpiirissä muutosta. Oikeusministeriö tulee jatkossakin osana valtioneuvostoa ylläpitämään ja kehittämään oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtimaan demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Vastaamme keskeisten yleislakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Poliittisen vastuun hallinnonalan toiminnasta kantaa oikeusministeri. Oikeusturvan antamisen edellytysten luominen ja niiden puolustaminen on ja tulee olemaan keskeinen tehtävämme.

Oikeusministeriö on aina juuri sellainen kuin sen palveluksessa olevat ihmiset kulloinkin ovat. Henkilöstön kokoonpano ajan myötä muuttuu ja sen myötä myös osaaminen sekä asioiden hahmottamiskyky. Samoin yhteiskunta ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja uusia, myös oikeudellisia kysymyksiä tulee arvioitavaksi.

Suomi on isojen rakennemuutosten ja muiden vaikeiden kysymysten äärellä. Niiden ratkaiseminen vaatii poliittiselta johdolta paljon. Meidän virkamiesten tehtävänä on auttaa löytämään ratkaisuvaihtoehtoja päättäjille. Emme saa lannistua vaikeiden kysymysten äärellä. Oikeusministeriönkin asiat ovat ihmisten asioita ja ne ovat ratkaistavissa. Positiivisuutta, ennakkoluulottomuutta ja toisaalta kokemukseen perustuvaa tervettä harkintaa tarvitaan. Meidän tulee pitää näitä piirteitä nykyistä enemmän esillä omassa toiminnassamme.

Oikeusministeriön virkamiehet ovat tällä hetkellä hajallaan ympäri kaupunkia. Teemme työtä tällä hetkellä kuudessa toimipisteessä eikä se tietenkään helpota kanssakäymistä ja yhteiseen hiileen puhaltamista. Tulevaisuus tässä asiassa näyttää kuitenkin hyvältä, sillä diasporamme on päättymässä ehkä jo ennen kesälomia. Viimeistään syyskauden alussa pääsemme kaikki saman katon alle uudistettuihin, nykyaikaisiin toimitiloihin Esplanadille.

Myös yhteistyökumppaniemme sopii odottaa oikeusministeriöltä asiantuntevaa näkemystä yhteiskunnan aina vain uusiin erilaisiin monimutkaisiin ongelmiin. Tällaisen näkemyksen antaminen ei ole yksinkertaista. Siihen tarvitaan ajankohtaista osaamista ja hyvää arviointikykyä.

Keskeisin voimavaramme tässä tehtävässä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Muutto yhteisiin tiloihin antaa meille tilaisuuden myös vahvistaa yhteistä toimintaa sekä yhtenäistää toimintatapojamme. Meillä on monipuolista osaamista ja on tärkeää hyödyntää oikeaa osaamista oikeassa paikassa. Ulospäin meidän tulee olla yksi yhtenäinen toimija.

Kiireisten tehtäviemme keskellä on tärkeää pitää mielessä perusasiat. Teemme työtä yhteiskunnan ja sen jäsenten hyväksi. Oikeusministeriö puolustaa paikkaansa ja asemaansa niin kauan kuin sen merkitys yhteiskunnan kehityksessä ja ylläpidossa on positiivisen puolella.

Vastaus alun kysymykseen tullaan tietysti saamaan vasta ajan myötä, mutta tarkoituksenani on panostaa entistä enemmän oikeusministeriön yhteishenkeen, olennaiseen keskittymiseen ja sitä kautta edellytysten luomiseen oikeusministeriön roolin terävöittämiselle valtioneuvostossa. Näin pystymme pitämään yllä myös hallinnonalamme toimintaedellytykset ja sen myötä turvaamaan kansalaisten oikeusturvan jatkossakin. Kansliapäällikkö ei tätä voi yksin tehdä. Siihen tarvitaan koko ammattitaitoisen henkilöstön panosta.

__________________________

Kirjoittaja on oikeusministeriön kansliapäällikkö.Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.