Tapio Laamanen: Kivijalka ja rautainen kehys

29.9.2015          fi | sv

Keväällä aloittanut hallitus on tehnyt muutaman kuukauden aikana koko hallituskautta määrittävät isot päätökset. Niistä viimeisin on talousarvioesitys vuodelle 2016 ja julkisen talouden suunnitelma eli kehyspäätös vuoteen 2019 saakka. Talouskasvun miinusmerkkisten vuosien jatkumo merkitsee sitä, että myös julkisen talouden määrärahakehys jatkaa supistumistaan.

Hallituksen toimintasuunnitelman yhteydessä käytettiin termiä kivijalka-asiat. Yhtenä merkittävänä kokonaisuutena niihin kuuluu oikeudenhoidon uudistamisohjelman tavoitteellinen jatkaminen. Kivijalka halutaan säilyttää vahvana vaikeinakin aikoja. Kehys on kuitenkin ahdas myös kivijalan perspektiivistä katsottuna.

Oikeusministeriön hallinnonalan talousnäkymät vuodelle 2016 ovat kohtuulliset ja vielä vuonna 2017 tyydyttävät. Sen sijaan kehyskauden lopulla määrärahatilanne kiristyy olennaisesti. Keskeisin tekijä lähivuosien myönteiselle tilanteelle on jo hallitusohjelmassa päätetty lisärahoitus sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon, mikä OM:n pääluokassa merkitsee yhteensä 17,5 milj. euron tasokorotusta. Vastaavasti kehyskauden lopun heikompi näkymä perustuu siihen, että vanhojen ja uusien säästöpäätösten kumulatiivinen kiristävä vaikutus leikkaa lisärahoituksen myönteisen vaikutuksen.

Tulevaisuus on kaikesta huolimatta omissa käsissä, mutta se edellyttää kustannussäästöjä aikaansaavan keinovalikoiman käyttöä mahdollisimman täysimääräisesti. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti. Keskeinen väline on myös ICT:n mahdollisuuksien hyödyntäminen laajasti.

Vaalikauden julkisen talouden suunnitelma on rautainen kehys niin hyvässä kuin huonossa mielessä. Joka tapauksessa se antaa selvän lähtökohdan hallinnonalan toiminnan suunnittelulle. Tulosohjausuudistuksen myötä tulostavoitteet asetetaan ensi kertaa neljän vuoden aikajänteelle. Strateginen näkökulma vahvistuu. Tarve ja keino kohtaavat.

_____________________

Kirjoittaja on talousjohtaja.Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.