Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävistä, vaalilain, puoluelain ja kielilain mukaan ministeriölle kuuluvista tehtävistä, huolehtii perusoikeuspolitiikan toimeenpanoon, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta.

Vuoden 2015 alusta uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ja yksikön tulosohjaukseen siirtyivät yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu.

Johtaja Johanna Suurpää

Osaston yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY)

Milla Aaltonen, hankepäällikkö 

0295150061 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija 

yhdenvertaisuus

0295150211 

Sami Demirbas, asiantuntija 

0295150233 

Maija Haltia, hallinnollinen avustaja 

0295150608 

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansat

0295150018 

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies 

kansalaisaloitepuoluerekisterivaalitäänestäminen

0295150127 

Maija Iles, hallitussihteeri 

0295150038 

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja 

0295150128 

Peter Kariuki, ylitarkastaja 

etniset suhteet

0295150191 

Satu Kaskinen, hankepäällikkö 

EU:n perusoikeusvirastoperusoikeudet

0295150322 

Ellen Lindholm, osastosihteeri 

Mia Luhtasaari, asiantuntija 

0295150130 

Vava Lunabba, ylitarkastaja 

kielilainsäädäntö

0295150136 

Michaela Moua, hankepäällikkö 

0295150229 

Liisa Männistö, erityisasiantuntija 

0295150231 

Katriina Nousiainen, ylitarkastaja 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatyhdenvertaisuus

0295150275 

Laura Nurminen, erityisasiantuntija 

0295150008 

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansatsaamelaisasiatyhdenvertaisuus

0295150293 

Tommi Palosaari, Projektiasiantuntija 

0295150102 

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri 

0295150037 

Salla Ponkala, korkeakouluharjoittelija 

0295150830 

Julia Puumalainen, korkeakouluharjoittelija 

0295150023 

Hanna (OM) Rönty, erityisasiantuntija 

0295150035 

Anna Saarela, hallitussihteeri 

puoluerekisterivaalitäänestäminen

Anneli Salomaa, projektipäällikkö 

kansalaisaloite

0295150164 

Nadezda Savolainen, hallinnollinen avustaja 

0295150002 

Maria Soininen, hallitussihteeri 

kielilainsäädäntö

0295150067 

Nina Suorsa, tarkastaja 

etniset suhteet

Johanna Suurpää, johtaja 

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos 

kielilainsäädäntö

0295150181 

Kaisa Tiusanen, neuvotteleva virkamies 

EU:n perusoikeusvirastoperusoikeudet

0295150169 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja 

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 

kansalaisvaikuttaminen

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 

kansalaisvaikuttaminen

0295150348 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hanna Kiiskinen, esittelijä 

0295150212 

Juhani Kortteinen, pääsihteeri 

0295150151 

Pasi Ontermaa, osastosihteeri 

0295150159