Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävistä, vaalilain, puoluelain ja kielilain mukaan ministeriölle kuuluvista tehtävistä, huolehtii perusoikeuspolitiikan toimeenpanoon, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä tehtävistä sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja saamelaisasioiden yhteensovittamisesta.

Vuoden 2015 alusta uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ja yksikön tulosohjaukseen siirtyivät yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu.

Johtaja Johanna Suurpää

Osaston yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY)

Milla Aaltonen, hankepäällikkö 

 0295150061 
 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija 

yhdenvertaisuus

 0295150211 
 

Sami Demirbas, asiantuntija 

 0295150233 
 

Maija Haltia, hallinnollinen avustaja 

 0295150608 
 

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansat

 0295150018 
 

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies 

kansalaisaloitepuoluerekisterivaalitäänestäminen

 0295150127 
 

Maija Iles, hallitussihteeri 

 0295150038 
 

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja 

 0295150128 
 

Peter Kariuki, ylitarkastaja 

etniset suhteet

 0295150191 
 

Joanna Leinola, korkeakouluharjoittelija 

etniset suhteet

 0295150185 

Ellen Lindholm, osastosihteeri 

 

Mia Luhtasaari, asiantuntija 

 0295150130 
 

Vava Lunabba, erityisasiantuntija 

kielilainsäädäntö

 0295150136 
 

Michaela Moua, hankepäällikkö 

 0295150229 
 

Liisa Männistö, erityisasiantuntija 

 0295150231 
 

Katriina Nousiainen, ylitarkastaja 

EU:n oikeusalan rahoitusohjelmatyhdenvertaisuus

 0295150275 
 

Laura Nurminen, erityisasiantuntija 

kansalaisaloite

 0295150008 
 

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies 

alkuperäiskansatsaamelaisasiatyhdenvertaisuus

 0295150293 
 

Tommi Palosaari, Projektiasiantuntija 

 0295150102 
 

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri 

 0295150037 
 

Tuomas Rekola, korkeakouluharjoittelija 

 0295150050 
 

Hanna (OM) Rönty, erityisasiantuntija 

 0295150035 
 

Anna Saarela, hallitussihteeri 

puoluerekisterivaalitäänestäminen

Nadezda Savolainen, hallinnollinen avustaja 

 0295150002 
 

Maria Soininen, hallitussihteeri 

kielilainsäädäntö

 0295150067 
 

Nina Suorsa, tarkastaja 

etniset suhteet

Johanna Suurpää, johtaja 

 0295150534 
 

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos 

kielilainsäädäntö

 0295150181 
 

Kaisa Tiusanen, neuvotteleva virkamies 

EU:n perusoikeusvirastoperusoikeudet

 0295150169 
 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja 

 0295150206 
 

Olli Valjakka, korkeakouluharjoittelija 

 0295150016 
 

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 

kansalaisvaikuttaminen

 0295150416 
 

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 

kansalaisvaikuttaminen

 0295150348 
 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hanna Kiiskinen, esittelijä 

 0295150212 
 

Juhani Kortteinen, pääsihteeri 

 0295150151 
 

Laura Lappi, harjoittelija 

 0295150042 
 

Pasi Ontermaa, osastosihteeri 

 0295150159