Eettiset periaatteemme

Noudatamme hankkeen kaikissa tapahtumissa ja kuulemisissa turvallisen tilan periaatteita. Hankkeeseen osallistuvat ministeriöt ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan toimintatapoja, joilla varmistetaan tapahtumien ja kuulemisten järjestäminen lapsille turvallisella tavalla. 

Turvallisen tilan periaatteet lyhyesti

  • Avoimuus. Ollaan avoimia ja mietitään asioita yhdessä.
  • Kunnioitus. Kunnioitetaan toisiamme. Annetaan toisille tilaa puhua, ei kiusata tai vähätellä toisten sanomisia.
  • Tasapuolisuus. Kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja otetaan kaikki mukaan syrjimättä.
  • Kannustus. Kuunnellaan ja kannustetaan toisiamme. 
  • Rentous. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
  • Ymmärrettävyys. Puhutaan ymmärrettävästi. Etenkin aikuiset kiinnittävät huomiota siihen, miten puhutaan. Kysy, jos et ymmärrä!
  • Vapaaehtoisuus. Osallistuminen on vapaaehtoista. Mihinkään ei ole pakko vastata ja aina saa lähteä pois, jos yhtään siltä tuntuu!
  • Huolenpito. Mikäli huomaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi vaan puutu rohkeasti tilanteeseen.