Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

OM030:00/2018 Statute drafting

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen poistamiseksi ja osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimusten vähentämiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa ammatin harjoittamista ilman henkilökohtaista vastuuta.

Basic information In progress

Project number OM030:00/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 8.8.2018 –

Date of appointment 8.8.2018

Law drafting

HE yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Parliamentary reply EV 206/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia niin, että yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan. Lisäksi ehdotetaan helpotettavaksi osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074

Goals and results

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen poistamiseksi ja osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimusten vähentämiseksi.

Summary

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen poistamiseksi ja osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimusten vähentämiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa ammatin harjoittamista ilman henkilökohtaista vastuuta.

Starting points

Vuonna 1978 OYL:iin ensikertaa otettua vähimmäispääomavaatimusta perusteltiin velkojiensuojalla ja muiden maiden osakepääomavaatimuksilla. Nykyään velkojiensuojan kannalta merkittäviä ovat tilinpäätöstietojen saatavuus ja muut avoimuusvaatimukset eikä osakepääomavaatimuksella ole käytännössä merkitystä velkojiensuojan kannalta. Valtaosassa EU-valtioista yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimus on poistettu. Uudistuksella on tarkoitus sujuvoittaa sääntelyä, mikä on hallituksen norminpurkutavoitteen mukaista.

Read more

Ministry of Justice Decision 8.2.2019 11.34
Ministry of Justice Decision 7.2.2019 13.41