Ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen

OM004:00/2017 Development

Työryhmä selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi ja ehdottaa siihen parhaiten soveltuvaa ratkaisua. Työryhmä arvioi yhtenä vaihtoehtona ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työryhmä arvioi myös muita vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä selvittää ratkaisukeinoja, jotka kohdistuvat pitkään työttöminä olleisiin velallisiin.

Basic information Completed

Project number OM004:00/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 17.1.2017 – 30.6.2017

Date of appointment 17.1.2017

Goals and results

Tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi ja laatia ehdotus siihen parhaiten soveltuvasta ratkaisusta.

Summary

Työryhmä selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi ja ehdottaa siihen parhaiten soveltuvaa ratkaisua. Työryhmä arvioi yhtenä vaihtoehtona ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työryhmä arvioi myös muita vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä selvittää ratkaisukeinoja, jotka kohdistuvat pitkään työttöminä olleisiin velallisiin.

Starting points

Hallitus on osana työllisyyttä lisääviä toimia tehnyt 1 päivänä syyskuuta 2016 seuraavan kirjauksen: "Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan. Myönnetään helpotuksia ulosottoon työllistymisen kannustamiseksi ja pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden aseman helpottamiseksi. Valmistelussa arvioidaan erityisesti ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuudet ja vaikutukset."

Additional information