Valtioneuvoston asetus Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

OM006:00/2024 Statute drafting

Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta (24/2024) tulee voimaan 1.1.2025.
Nyt valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävänjaosta virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallintopalveluyksikön välillä.

Project status

Basic information Completed

Project number OM006:00/2024

Case numbers VN/35767/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 10.1.2024 – 29.1.2024

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute 47/2024

Contact person
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 456
[email protected]

Goals and results

Asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä valmisteluvastuun jakautumisesta toiminnan ja talouden suunnittelua ja raportointia koskevissa asioissa hallintopalveluyksikön ja virastossa toimivien erityisviranomaisten välillä.

Lisäksi asetuksessa säädettäisiin, että tietyt asiat voidaan esitellä erityisviranomaisen ratkaistaviksi myös hallintopalveluyksiköstä.

Summary

Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta (24/2024) tulee voimaan 1.1.2025.
Nyt valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävänjaosta virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallintopalveluyksikön välillä.

Starting points

Oikeusministeriön hallinnonalan pienten ja itsenäisten viranomaisten tuki- ja hallintopalvelujen uudelleenjärjestämistä on selvitelty kahdessa hankkeessa vuosina 2018-2020. Selvitysten jälkeen oikeusministeriö asetti 6.4.2021 hankkeen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston perustamiseksi. Tavoitteena oli järjestää oikeushallinnon erityisviranomaisten kokonaisuus yhdeksi virastoksi, joka muodostaisi myös oikeusministeriöstä erillisen kirjanpitoyksikön.

Eduskunta hyväksyi lain Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta joulukuussa 2023. Nyt valmisteltava asetus täsmentää tehtävänjakoa perustettavassa virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallinnon välillä.