Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointi

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointihanke

OM007:00/2020 Statute drafting

OM on asettanut säädösvalmisteluhankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteen kehittämishankkeen edellyttämät Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen sekä eräiden muiden säädösten muutostarpeet sekä valmistella muutosesitykset hallituksen esityksen muotoon.

Project status

Basic information Completed

Project number OM007:00/2020

Case numbers VN/19068/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 26.8.2020 – 31.8.2021

Date of appointment 26.8.2020

Law drafting

HE laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 8/2022

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Rikosseuraamuslaitoksen organisaation kehittämistä koskevat muutokset Rikosseuraamuslaitoksesta annettuun lakiin sekä seuraamusten täytäntöönpanoa koskeviin lakeihin.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personAnne Hartoneva, Ministry of Justice

Legislative plan for spring session 2021

Goals and results

Työryhmän toimikausi on 25.8.2020 – 28.2.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 14/2021.

Summary

OM on asettanut säädösvalmisteluhankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteen kehittämishankkeen edellyttämät Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen sekä eräiden muiden säädösten muutostarpeet sekä valmistella muutosesitykset hallituksen esityksen muotoon.

Starting points

Hankkeessa arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisten toimenpiteiden edellyttämät muutokset laitoksen toiminnassa ja toimintatavoissa sekä organisaatiorakenteissa ja johtamisjärjestelmässä. Arvioinnissa on otettu huomioon aikaisemmin toteutetuissa ulkoisissa arvioinneissa esille nostetut suositukset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.