Maalittamisen rikosoikeudellisen sääntelyn arviointi

OM008:00/2022 Statute drafting

Project status

Basic information Completed

Project number OM008:00/2022

Case numbers VN/4305/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 15.2.2022 – 5.7.2023

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Goals and results

Tehtävänä on laatia arviomuistio siitä, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Lainsäädännön muutostarpeiden ilmetessä on arviomuistiossa samalla luonnosteltava tarvittavat muutokset, mahdollisuuksien mukaan myös rikoslainsäädännön muuttamisesta aiheutuvat muut lainsäädäntömuutokset. Arviomuistion valmistumisen määräaika on 31.8.2022.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman 10.12.2019 mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Vastaava kirjaus sisältyi jo pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan 6.6.2019.

Laittoman uhkauksen syyteoikeutta muutettaessa eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että viipymättä selvitetään ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikosoikeudellisin keinoin sekä valmistellaan tarvittavat lakiehdotukset ja ohjeet niin, että maalittamisen uhrin asemaa vahvistetaan (EV 97/2021 vp).

Read more

Maalittamisesta ei erillistä rikosta, uhrien tuki varmistetaan

Ministry of Justice Press release 21.8.2023 15.35

Maalittamisen rangaistavuutta selvitetty

Ministry of Justice Press release 7.9.2022 13.24