Nimilainsäädännön uudistaminen

OM009:00/2016 Statute drafting

Voimassaoleva nimilaki kumotaan ja säädetään uusi etu- ja sukunimilaki. Lisäksi muutetaan rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia. Etunimien enimmäislukumäärä nostetaan kolmesta neljään. Etunimeksi voidaan valita myös sellainen nimi, joka ei vastaa kotimaista nimikäytäntöä, jos nimi on vakiintuneesti käytössä Suomessa. Sallitaan kahdesta eri sukunimestä muodostetut nimiyhdistelmät. Lapsen sukunimeksi voidaan antaa myös vanhemman tai isovanhemman nimestä muodostettu sukunimi, jos tämä vastaa vieraan valtion nimikäytäntöä ja vanhemmalla on yhteys kyseiseen valtioon. Avopari voisi saada yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, jos he ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Luodaan sähköiset palvelujärjestelmät lapsen nimeä koskevien nimi-ilmoitusten ja nimenmuutoshakemusten käsittelyä varten. Rajataan nimilautakunnassa käsiteltäviä hakemusasioita ja luovutaan nimihakemusten julkaisemisesta ...

Project status

Basic information Completed

Project number OM009:00/2016

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 9.9.2015 – 1.1.2019

Date of appointment 9.9.2015

Relation to the Government Programme

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Key projects Sujuvoitetaan säädöksiä

Measures Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Law drafting

Government proposal 104/2017 Information on parliamentary proceedings

Parliamentary reply 131/2017

Adopted statute 946/2017
Adopted statute 947/2017
Adopted statute 838/2018

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Goals and results

Nimilain (694/1985) ajanmukaistaminen.

Summary

Voimassaoleva nimilaki kumotaan ja säädetään uusi etu- ja sukunimilaki. Lisäksi muutetaan rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia. Etunimien enimmäislukumäärä nostetaan kolmesta neljään. Etunimeksi voidaan valita myös sellainen nimi, joka ei vastaa kotimaista nimikäytäntöä, jos nimi on vakiintuneesti käytössä Suomessa. Sallitaan kahdesta eri sukunimestä muodostetut nimiyhdistelmät. Lapsen sukunimeksi voidaan antaa myös vanhemman tai isovanhemman nimestä muodostettu sukunimi, jos tämä vastaa vieraan valtion nimikäytäntöä ja vanhemmalla on yhteys kyseiseen valtioon. Avopari voisi saada yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, jos he ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Luodaan sähköiset palvelujärjestelmät lapsen nimeä koskevien nimi-ilmoitusten ja nimenmuutoshakemusten käsittelyä varten. Rajataan nimilautakunnassa käsiteltäviä hakemusasioita ja luovutaan nimihakemusten julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Rekisteröidystä parisuhteesta annetusta laista poistetaan rajoitus, jonka perusteella parisuhteen osapuoliin ei sovelleta puolison sukunimeä koskevia säännöksiä.

Starting points

Nimilain uudistamisella toteutetaan osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamista ja julkisten palveluiden digitalisointia koskevia kärkihankkeita. Oikeusministeriön alainen nimilautakunta ja maistraatit ovat kesä- ja syyskuussa 2015 jättäneet oikeusministeriölle erilliset aloitteet nimilainsäädännön uudistamiseksi. Maistraattien päälliköt ovat lisäksi antaneet marraskuussa 2015 nimilakia ja -asetusta koskevat ehdotuksensa osana Hallitusohjelman toimeenpano aluehallintovirastoissa -selvityshanketta. Oikeusministeriö teetti keväällä 2016 lainsäädäntöneuvos Salla Silvolalla virkatyönä arviomuistion nimilain uudistamistarpeen selvittämiseksi. Muistiosta järjestettiin lausuntokierros, josta laadittu yhteenveto julkaistiin kesäkuussa 2016. Lisäksi selvitettiin kansalaisten käsityksiä nimilain muutostarpeista kesällä 2016, josta laadittu yhteenveto julkaistiin saman vuoden syyskuussa. Kansainvälinen vertailu julkaistiin marraskuussa 2016. Hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu työryhmämietintö julkaistiin 2.5.2017.