Saamelaiskäräjistä annetun lain muuttaminen

OM0126:00/06/01/1998 Statute drafting

Saamelaismääritelmän lisäksi samassa yhteydessä selvitetään myös saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon julkisuus sekä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/1951) ja hallintomenettelylain (598/1982) soveltaminen saamelaiskäräjiin ja tehdään asian mahdollisesti vaatimat lainmuutokset.

Basic information Completed

Project number OM0126:00/06/01/1998

Case numbers 3703/34/95 OM

Set by Ministry of Justice

Term/schedule – 26.8.1998

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Goals and results

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa saamelaiskäräjälain (974/1995) saamelaismääritelmä kieliperusteiseksi.

Summary

Saamelaismääritelmän lisäksi samassa yhteydessä selvitetään myös saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon julkisuus sekä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/1951) ja hallintomenettelylain (598/1982) soveltaminen saamelaiskäräjiin ja tehdään asian mahdollisesti vaatimat lainmuutokset.

Starting points

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskeva lainsäädäntö eli hallitusmuodon 51 a § (laki 973/1995) ja laki saamelaiskäräjistä (974/1995) vahvistettiin 17.7.1995 ja se tuli voimaan 1.1.1996.