Ehdotus EU:n direktiiviksi epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisista oikeussuojatakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä

OM020:00/2017 Statute drafting

Direktiivillä määritettäisiin epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella.

Basic information Completed

Project number OM020:00/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 16.1.2014 –

Date of appointment 16.1.2014

Law drafting

Government proposal-

Parliamentary reply-

Adopted statute-

Goals and results

Direktiivin tavoitteena on turvata rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltynä tai syytettynä olevan lapsen prosessuaaliset oikeussuojatakeet.

Summary

Direktiivillä määritettäisiin epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella.

Starting points

OSA-neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta, joka sisältää toimenpiteitä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien vahvistamiseksi olisi toteutettava. Nyt kysymyksessä oleva direktiiviehdotus kuuluu tämän etenemissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.