Osakeyhtiölain muutostarve

OM021:00/2016 Statute drafting

Nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Yhtiöiden toimintaympäristö ja muu yhteiskunta ovat muuttuneet olennaisesti mm. digitalisoinnin etenemisen ja mikro- ja pk-yritystoiminnan tarpeiden kehityksen sekä yritystoiminnan kansainvälistymisen myötä, mistä seuraa tarve arvioida osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarpeita.

Basic information In progress

Project number OM021:00/2016

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 16.11.2015 –

Date of appointment 16.11.2015

Relation to the Government Programme

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Key projects Sujuvoitetaan säädöksiä

Measures Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Law drafting

Government proposal-

Parliamentary reply-

Adopted statute-

Contact person
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50074

Goals and results

Arvioidaan osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarpeita mahdollisen lainvalmistelutoimeksiannon antamista varten.

Arviomuistiossa mainittu ehdotus yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta on toteutettu v. 2019.

Vuoden 2016 lausuntopalautteen ja muun sen jälkeen saadun palautteen perusteella keväällä 2019 on käynnistetty erilliset VN TEAS-selvitykset osakeyhtiölain ajantasaistamisesta sekä velkojiensuojan kehittämisestä (ks linkit alla).

Summary

Nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Yhtiöiden toimintaympäristö ja muu yhteiskunta ovat muuttuneet olennaisesti mm. digitalisoinnin etenemisen ja mikro- ja pk-yritystoiminnan tarpeiden kehityksen sekä yritystoiminnan kansainvälistymisen myötä, mistä seuraa tarve arvioida osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarpeita.

Starting points

Oikeusministeriö järjesti 6.-25.10.2015 yleisölle avoimen verkkokeskustelun osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja kehittämistarpeista. Verkkokeskustelun aiheita olivat 1) yhtiön perustaminen, rekisteröinti ja sähköiset yhtiöasiakirjat, 2) yhtiön päätöksenteko, johto ja vastuu sekä 3) rahoitus, tilinpäätös ja yritysjärjestelyt. Keskustelun pohjaksi esitettiin yhteensä 31 edellä mainittuihin aiheisiin liittyvää ehdotusta perusteluineen. Verkkokeskustelussa esitettiin yhteensä 42 ehdotusta, joihin annettiin yhteensä 447 kommenttia. Verkkokeskustelun palaute on otettu huomioon oikeusministeriössä virkatyönä laaditussa arviomuistiossa.

Additional information