Perusoikeusbarometri-tutkimushanke

OM040:00/2018 Development

Perusoikeusbarometri on tutkimushanke jossa selvitetään vammaisten henkilöiden ja eri kielivähemmistöjen kokemuksia valikoiduista perusoikeuksista. Tutkimus on osa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanoa.

Basic information Completed

Project number OM040:00/2018

Case numbers VN/737/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule

Date of appointment 1.11.2017

Contact person
Panu Artemjeff, Erityisasiantuntija
[email protected]

Goals and results

Valtioneuvosto hyväksyi 16.2.2017 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman . Ohjelma sisältää 43 hanketta joilla pyritään perus- ja ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseen Suomessa. Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto seuraa ja koordinoi toimintaohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa tiedonkeruuta yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä Suomessa. Yhtenä ohjelmaan liittyvänä toimenpiteenä oikeusministeriö ja Ihmisoikeuskeskus toteuttavat Perusoikeusbarometri-tutkimushankkeen, jolla kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä perusoikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta Suomessa (hankenumero 2.2.2).

Suomi on saanut useilta ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä suosituksia disaggregoidun eli väestöryhmittäin tarkastellun tiedon keräämiseksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) toteuttaa vuosien 2017–2018 aikana Fundamental Rights Survey -tutkimuksen, joka tarkastelee perusoikeuksien toteutumista kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kansallisen perusoikeusbarometrin tarkoituksena on täydentää FRA:n tutkimusta väestöryhmäkohtaisella otannalla ja näin ollen vastata ihmisoikeussopimusvalvontaelinten Suomelle antamiin suosituksiin liittyen tiedonkeruuseen. Tutkimuksen väestöryhmiksi on valittu kolme kieliryhmää (ruotsin-, venäjän- ja arabiankieliset) sekä vammaiset henkilöt. Barometrillä selvitetään muun muassa kyseisten väestöryhmien näkemyksiä, kokemuksia ja tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa.

Summary

Perusoikeusbarometri on tutkimushanke jossa selvitetään vammaisten henkilöiden ja eri kielivähemmistöjen kokemuksia valikoiduista perusoikeuksista. Tutkimus on osa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanoa.