SLAPP

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet") (EU-valmistelu)

OM048:00/2022 Development

Euroopan komissio antoi 27.4.2022 ehdotuksen (COM(2022) 177 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet", SLAPP-direktiivi).

Basic information Completed

Project number OM048:00/2022

Case numbers VN/17914/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 14.6.2022 – 31.8.2024

Date of appointment

Contact person
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 163
[email protected]

Goals and results

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä SLAPP-kanteella tarkoitetaan, estää ilmiön laajeneminen EU:ssa ja suojella SLAPP-kanteiden kohteita. Ehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön menettelytakeita ja antaa siten tuomioistuimille ja mahdollisille kohteille välineitä SLAPP-kanteita vastaan. Ehdotettuja menettelytakeita sovelletaan tapauksissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.

Summary

Euroopan komissio antoi 27.4.2022 ehdotuksen (COM(2022) 177 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet", SLAPP-direktiivi).

Read more

EU-laki turvaamaan sananvapautta

Ministry of Justice Press release 16.4.2024 13.16