Valtioneuvoston kansalliskieliverkosto

OM052:00/2020 Body

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt ja asiantuntijoiksi on nimetty Opetushallituksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Kotimaisten kielten keskuksen edustajat.

Basic information Completed

Project number OM052:00/2020

Case numbers VN/543/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.4.2020 – 31.3.2023

Date of appointment 16.3.2020

Type of body Working group

Goals and results

Verkosto toimii poikkihallinnollisena matalan kynnyksen yhteistyöfoorumina, joka tukee ministeriöitä pääsääntöisesti kansalliskieliin liittyvissä asioissa, mutta tarpeen mukaan myös muissa kielikysymyksissä. Verkoston kautta voidaan jakaa toimijoiden kesken hyviä käytäntöjä, luoda uusia yhteistyötapoja sekä koordinoida valtioneuvoston kieliasioita.

Summary

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt ja asiantuntijoiksi on nimetty Opetushallituksen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Kotimaisten kielten keskuksen edustajat.

Starting points

Ensimmäisen kansalliskieliverkoston asettaminen (toimikausi 1.6.2013 - 31.5.2015) perustui kansalliskielistrategiaan, joka hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Toisen kansalliskieliverkoston (toimikausi 1.11.2015 - 31.5.2019) tehtävänä oli muun muassa laatia ja toteuttaa kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma, jonka puitteissa toteutettiin strategian pitkän aikavälin toimenpiteitä. Nyt asetettu kansalliskieliverkosto jatkaa edellisten verkostojen työtä kansalliskieliä koskevan lainsäädännön soveltamisen edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi kielilainsäädännöstä.